BiH u 2015. za 10 posto smanjila vanjskotrgovinski deficit: Izvoz u Tursku povećan za 100 posto

 

Vanjskotrgovinski deficit Bosne i Hercegovine u 2015. godini smanjen je za deset posto, rečeno je na prezentaciji vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine sa svijetom u prošloj godini upriličenoj za predstavnike diplomatskog kora i međunarodnih organizacija u Sarajevu.

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Bruno Bojić rekao je da je vanjskotrgovinski deficit BiH smanjen prvenstveno zahvaljujući blagom smanjenju uvoza u 2015. godini u odnosu na prethodnu godinu usljed, kako je kazao, slabije domaće potražnje.

 EU najznačajniji vanjskotrgovinski partner 

“BiH je u 2015. godini ostvarila izvoz u vrijednosti od 9,21 milijardi KM, što pokazuje da je izvoz uvećan za 3,09 posto u odnosu na 2014. godinu. Uvoz u Bosnu i Hercegovinu u 2015. godini iznosi 15,40 milijardi KM, što je manje za 2,45 posto u odnosu na prethodnu godinu. Pozitivni efekti povećanja izvoza i smanjenja uvoza u 2015. godini rezultirali su smanjenjem vanjskotrgovinskog deficita za 9,68 posto u odnosu na 2014. godinu”, saopćio je Bojić.

Dodao je da je Evropska unija najznačajniji vanjskotrgovinski parner BiH, na čije tržište je prošle godine izvezeno robe u vrijednosti 6,65 milijardi KM, što je porast od 2,1 posto u odnosu na 2014. godinu.

Najznačajniji partner iz EU je Hrvatska. U 2015. godini je u odnosu na prethodnu godinu došlo do smanjenja ukupnog uvoza prozivoda iz Hrvatske za 6,09 posto, kao i izvoza za 3,61 posto.

Nakon EU, zemlje CEFTA 2006 u razmjeni roba sa BiH učestvuju sa 15,4 posto u ukupnom obimu vanjskotrgovinske razmjene.

“Najznačajniji vanjskotrgovinski partner iz CEFTA regiona je Srbija. Iz BiH je prema Srbiji u 2015. godini izvezeno 816 miliona KM, što pokazuje da je izvoz smanjen za 4 posto u odnosu na 2014. godinu, dok je uvoz povećan za 6,3 posto”, kazao je Bojić.

Istakao je da je u takozvanim “ostalim tržištima” najznačajniji vanjskotrgovinski partner BiH Turska, a zatim Kina.

U 2015. godini izvoz u Tursku se povećao za 51,26 posto u odnosu na 2014. godinu i iznosio je 354,65 miliona KM, dok je ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene BiH sa Turskom iznosio 898,5 miliona KM.

– Izvoz u Tursku će biti nastavljen –

“Tursko tržište je bilo profitabilno za agroindustrijski sektor, čije je povećanje izvoza poraslo za 100,39 posto u odnosu na 2014. godinu, prvenstveno zahvaljujući izvozu mesa i mesnih prerađevina, proizvodima mlinske industrije, ulja te raznih proizvoda za ishranu”, kazao je Bojić i dodao da je iz kategorije mesnih proizvoda u Tursku izvezeno 97,5 miliona KM, što čini oko 98 posto cjelokupnog izvoza ove grupe.

Nepomenuo je da je 2014-2015 jednostranom odlukom Republike Turske BiH dobila dozvolu da izveze tarifnu grupu u količini od 15.000 tona mesa, ali da 2016. još uvijek nije počela sa izvozom.

“Čekamo jednostranu odluku koje će tursko ministarstvo, zasigurno sam uvjeren, dati nama dozvolu kako bismo krenuli ponovo sa izvozom”, kazao je Bojić.

Prisutnima se obratio iministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak koji je kazao da podatak od oko 25 milijardi spoljnotrgovinske razmjene pokazuje da u BiH ima mnogo prostora za pokretanje naprijed spoljnotrgovinskih odnosa i spoljnotrgovinske saradnje.

Kazao je kako deficit od skoro 10 posto i pad potražnje treba biti “najsnažniji signal da radimo još više u ovoj godini.”

– Reforme u oblastima ekonomije i poslovnog ambijenta –

“Ono što su prioriteti ovog Savjeta ministara trebamo stavimo u prvi plan i, kako se to narodno kaže, dodamo gas, a to su izmjene i reforme u oblasti ekonomije, u oblasti boljeg poslovnog ambijenta, u oblasti poreza, i čitav niz drugih stvari koje čine zemlju i naše tržište poslovno i insvesticiono atraktivnijim. Druga stvar je borba protiv korupcije, koja je mnogo bitna i zbog stvari o kojima pričamo danas i zato je važna da nam to ostane u vrhu prioriteta”, kazao je Crnadak.

Zahvaljujući postepenim oporavkom ekonomske situacije u okruženju, niskim baznim efektom iz 2014. godine, padom svjetskih cijena praćenim deflacijom BiH, u 2015. godini BiH je bilježila blagi ekonomski rast. Jačanje izvozne tražnje i izvozno orijentisanim granama prerađivačke industrije u narednom periodu za BiH bi značilo nastavak pozitivnih kretanja ekonomskih trendova, zaključeno je na današnjoj konferenciji.