BH voz od ove sedmice na liniji Sarajevo-Bihać

Nakon 27 godina, Željeznice FBiH će ispuniti svoj cilj, a to je povezivanje svih većih bh. gradova u jedinstvenu željezničku putničku mrežu.

Za putnike voz na relaciji Sarajevo – Bihać kreće u utorak 3. jula u 16 sati, a iz Bihaća polazi u 01:57 sati. Postignute su niže cijene za ovu liniju. U jednom smjeru 36,70 KM, a povratna je 59,10 KM, što je jeftinije od cestovnog saobraćaja. Postoje i popusti za određene kategorije na te cijene.

Na putničkoj liniji Sarajevo – Bihać – Sarajevo voziti će BH voz sa modernim Talgo garniturama.

Vozovi će na ovoj liniji imati i posebna kola za spavanje prve klase.

Elektrifikacija Unske pruge na potezu od Blatne do Bihaća u dužini od 47 kilometara je omogućila uspostavljanje vozne linije Sarajevo-Bihać-Sarajevo. Vrijednost projekta je 2,3 miliona KM, a sredstva su izdvojena iz federalnog budžeta.