Bećirović u Mostaru: Otvoriću Kancelariju za žalbe i probleme građana

Kandidat za člana Predsjedništva BiH Denis Bećirović u okviru posjete Hercegovini posjetio je Mostar gdje je razgovarao sa građanima ovog grada. Neosporna popularnost i podrška Bećiroviću bila je jasno vidljiva prilikom posjete i ovom bosanskohercegovačkom gradu.

U vrlo otvorenom razgovoru građani su Bećiroviću prenijeli da mnogo toga zamjeraju sadašnjim vlastima, te da ih osim teške ekonomske situacije za koju krive neodgovornu vlast, posebno boli neravnopravnost i nepravda koju doživljavaju, kao i osjećaj da su nezaštićeni i prepušteni sami. Upravo su to problemi na čije je rješavanje kao opozicioni poslanik u Parlamentu BiH insistirao Bećirović, a čiji je rad ocijenjen od strane nevladinog visokom ocjenom.

Građani Mostara poručili su Bećiroviću da ni pod kojim uslovima ne smije odustati od borbe za pravedniju Bosnu i Hercegovinu u kojoj svi mogu živjeti slobodno i ravnopravno. Od njega je traženo da kada postane član Predsjedništva Bosne i Hercegovine insistira na jednakosti svih pred zakonom i da bilo koja vrsta manjine ima ista prava kao i oni koji su većina.

Bećirović je istakao da član Predsjedništva Bosne i Hercegovine mora biti istinski zaštitnik građana i da je upravo borba za prava svakog čovjeka jedan od njegovih glavnih motiva za kandidaturu. Najavio je da će formirati posebnu Kancelariju koja će se baviti žalbama i problemima građana i dao obećanje da će se zajedno sa svojim timom detaljno upoznati sa svakim pojedinačnim problemom.

Ponovio je da će biti narodni i terenski član Predsjedništva BiH čija će kancelarija biti čitava Bosna i Hercegovina. Podcrtao je da je i u dosadašnjem radu mnogo polagao na mišljenje građanja jer su oni ti koji najbolje vide šta je dobro, a šta loše u državi, a da će mu kao članu Predsjedništva BiH građani BiH biti najbliži saradnici na zajedničkom projektu izgradnje evropske i pravedne države Bosne i Hercegovine.