BCG vakcine dostupne u domovima zdravlja Kantona Sarajevo

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je zaprimio BCG vacine iz Programa obaveznih vakcinacija Federacije BIH, a koje nabavlja Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH.

Najprije su distribuirane u porodilišta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Opštu bolnicu “dr Abdulah Nakaš”, te i punktove JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo, kako i nalaže raspored distribucije Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Kantona Sarajevo.

BCG vakcinu novorođena djeca već od kraja prošlog mjeseca dobivaju u porodilištima, dok će djeca koja su propustila dobiti BCG u porodilištu u proteklom periodu uredno biti vakcinisana u prvom kontaktu sa pedijatrijskom službom Doma zdravlja KS, o čemu su roditelji već dobili upute za javljanje nadležnom pedijatru radi aplikacije BCG vakcine.