Atlantic Grupa uzor u upravljanju ljudskim potencijalom

Atlanticov program zadržavanja i angažiranja zaposlenika uvršten je među TOP 3 najbolje HR prakse u sklopu HR konferencije DRIVE 2018, u organizaciji vodećeg portala za zapošljavanje u BiH, Posao.ba.

Retention program Ca®eward razvijan je kroz dvije godine u sklopu Atlanticovih strateško-transformacijskih inicijativa „Fast Forward“ , a na njemu je radio multidisciplinovan tim pod vodstvom direktorice Ljudskih resursa Atlantic Grupe za Sloveniju, BiH i Rusiju, Nataše Bazjak Cristini.

Prepoznali smo potrebu za kreiranjem kvalitetnog programa kojim bismo zadržali naše najbolje zaposlenike, ali i stvorili bolje i poticajnije radno okruženje. Analizom opšte i željene flukutuacije u prethodnom periodu prema vrsti poslova, karijernom smijeru, stažu u kompaniji te ocjenama učinka i potencijala započeli smo projekat u martu 2016. godine, a puna implementacija programa je završila u  decembru 2017“, objasnila je Nataša Bazjak Cristini tok razvoja programa.

U sklopu programa DRIVE konferencije Ana Marušić, regionalna direktorica Ljudskih resursa u Atlantic Grupi,  predstavila je integrirani program zadržavanja i brige o zaposlenicima koji se sastoji od četiri komponente, od čega su tri usmjerene na zaposlenike uključene u program zadržavanja, dok su programi četvrtog stepena namijenjeni svim zaposlenicima;

  • Program vjernosti podrazumijeva dobrovoljno sudjelovanje u odgođenom bonus planu uz konkurentni godišnji prinos na odgođeni bonus ukoliko zaposlenik ostane dio Atlantic sistema tokom naredne tri godine.
  • Sabatikal program je odmor od posla u trajanju do 6 mjeseci zaposlenicima pružila priliku za odmor i obnovu energije i povratak na posao s puno više energije i inspiracije.
  • Program fleksibilnog odabira pogodnosti  nudi paletu različitih pogodnosti koje zaposlenik može odabrati na temelju svojih individualnih potreba.
  • Care program obuhvata bez izuzetaka sve zaposlenike, a usmjeren je na tri segmenta; Tijelo (obuhvata inicijative poput preventivnog sistematskog pregleda i sportskih aktivnosti); Duša (inicijative usmjeren razvoju kreativnosti i društvenom angažmanu) i Balans (podrška balansu privatnog i poslovnog života)

U Atlanticu ističu da samo zadovoljni zaposleni čine uspješne timove i kreativno radno okruženje u kojem se podstiču i cijene profesionalizam, otvorenost i odgovornost za ostvarenje postavljenih ciljeva.