5 savjeta za dobro vaspitanje djeteta

Da bi vaši metodi vaspitavanja urodili plodom, potrebno je da dijete osjeti vaše poštovanje, strpljenje, ljubav, pažnju i da stekne vaše povjerenje, kao i vi njegovo. Nježno roditeljstvo polazi od stava da se batinama i drastičnim kaznama ništa ne može postići u vaspitanju djeteta.

Pogrešno je batinama pokazati djetetu da ne odobravate njegov postupak, dijete to može doživjeti traumatično, kao vrstu fizičkog nasilja. Često se desi da roditelji u ovoj metodi vaspitanja izgube kontrolu i pređu mjeru, a to je nedopustivo! Prije svega djeca često uče po modelu ponašanja, pa ako batine koristite kao sredstvo vaspitavanja učite svoju decu da budu nasilna.

5 savjeta za vaspitanje puno nježnosti:

#1 Vaspitanje uz nagrade

Najmoćniji, najsnažniji način kojim se dijete uči valjanom ponašanju su nagrade. Nagrade kao pohvala, nježan dodir, privilegije i slično pokazuju djeci da se uvažavaju njihovi napori i pokušaji, pomažu u razvijanju samopouzdanja, dobre slike o sebi, pokazuju da su oni i to što rade važni. Najveća nagrada djetetu je pohvala. Važno je podjednako ih hvaliti kao osobe i zbog njihovih postupaka.

#2 Nježnost

Kada dijete hvalite, poljubite ga, pomazite i zagrlite, nježnost će imati podjednak efekat u vaspitanju djece kao nagrada.

#3 Dajte im privilegije

Privilegije mogu biti dodatno vrijeme za gledanje TV-a, kasnije odlaženje u krevet, dobijanje još jedne priče za laku noć ili nešto drugo u čemu djeca uživaju. Privilegije nikad ne smiju uključivati bazične djetetove potrebe, kao što su hrana, vrijeme provedeno s roditeljima, sigurnost, ljubav ili povjerenje.

#4 Džeparac je dobar način nagrade za stariju djecu

Džeparac uči djecu kako da budu odgovorni i postupaju s novcem. S djetetom se treba dogovoriti o iznosu džeparca i planu trošenja novca.

#5 Kažnjavanje kao dio discipline

U redu je samo ono kažnjavanje koje se zasniva na gubitku stečenih privilegija.

(Ljepotaizdravlje.ba)