Zahtjev za ukidanje korupcijskih mehanizama i diskriminatorne prakse u zapošljavanju u javnom sektoru

 Centar za razvoj omladinskog aktivizma sutra će Vladi Federacije BiH, Vladi Kantona Sarajevo, JP Elektroprivreda BiH, JP BH-Gas, Agenciji za državnu službu FBiH i Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo, predati  i pristupu radnim mjestima u javnom sektoru.

 Iz Centra navode da su rezultati istraživanje koje je provela Antikorupcijska mreža – ACCOUNT o stanju u oblasti zapošljavanja i pristupa radnim mjestima u javnom sektoru u BiH pokazali da pravilnik kojim se utvrđuju kriteriji zapošljavanja nema 54 od 106 anketiranih javnih ustanova i 47 od 77 anketiranih javnih preduzeća.

Zahtjevom se, između ostalog, traži da Vlada FBiH, kantonalne vlade i općinski organi izvrše analizu pravnih propisa koji omogućavaju rukovodiocima javnih preduzeća da neposredno vrše zapošljavanja, da svaki upravni organ u FBiH ima zakonsku obavezu donošenja godišnjeg plana zapošljavanja, ukidanje diskrecionog prava rukovoditelja upravnih organa pri izboru kandidata za zapošljavanje, te uvođenje principa da kandidat koji je ostvario najveći broj bodova tokom konkursne procedure za zapošljavanje, postane javni službenik.

Cilj podnošenja ovog Zahtjeva je ostvarivanje principa transparentnosti u javnom sektoru, sprječavanje eventualnih nezakonitosti u procesu zapošljavanja, te osiguranje jednakopravnog pristupa radnim mjestima u javnom sektoru svim građanima, saopćeno je iz Centra za razvoj omladinskog aktivizma.

 

Trafika|Ba