Home

    Srijeda, 21.03.2018. godine


Nalazite se: Izlog » VIJESTI » BiH » Za ove izbore registrovano 150.000 birača više nego prije četiri godine

CIK BiH potvrdio

Za ove izbore registrovano 150.000 birača više nego prije četiri godine

Za ove izbore registrovano 150.000 birača više nego prije četiri godine

Pravo glasa na općim izborima 2014. godine u Bosni i Hercegovini imat će 146.677 birača više u odnosu na one prije četiri godine.

Naime, prema podacima iz Centralnog biračkog spiska prema posljednjim informacijama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine prezentiranim pred početak izborne kampanje, 11. septembra u Bosni i Hercegovini za opće izbore bilo je registrirano 3.278.908 birača.

Istovremeno na općim izborima prije četiri godine, 2010. pravo glasa u Bosni i Hercegovini imalo je 3.132.231 birač.

Broj birača u bosanskohercegovačkom entitetu Federacija BiH za 99.467 je veći ovih općih izbora u BiH u odnosu na prije četiri godine. Sada ih je registrirano 2.037.076, a prije četiri godine bilo je 1.937.609 birača.

Istovremeno broj birača u bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska veći je za 47.210 evidentiranih za opće izbore 2014. u odnosu na one 2010. godine.

Veći je broj birača evidentiranih i za glasanje iz inostranstva i to za 5.490. Naime, ove godine za opće izbore izvan BiH registrirano je 42.139 birača, dok ih je prije četiri godine bilo 36.649.

Do smanjenja broja birača jedino je došlo u Brčko distriktu i to za 8.328 birača. Prije četiri godine bilo je evidentirano 53.645 birača, u odnosu na sadašnjih 45.317.

Naime, po pitanju birača iz Brčko distrikta BiH ukupno 45.317 birača imaju određenu entitetsku opciju od čega 24.789 birača za FBiH i 20.528 birača za RS.

Birači koji nemaju određeno entitetsko državljanstvo koje opredjeljuje birača da li glasa za organe Federacije BiH ili Republike Srpske, a takvih je prema zadnjim podacima 39.974 neće moći ostvariti pravo glasa na općim izborima 2014. godine.

Biračima sa prebivalištem u Brčko distriktu BiH čija imena se ne nalaze na izvodu iz Centralnog biračkog spiska i koji u periodu od 29. augusta do dana izbora prvi put optiraju za entitetsko državljanstvo omogućit će se da glasaju nepotvrđenim – kovertiranim glasačkim listićem ukoliko biračkom odboru predoče Uvjerenje o entitetskom državljanstvu i identifikacijski dokument izdat od strane nadležnog organa Brčko distrikta BiH.

Trafika|Ba|AA

Ostavite komentar

© 2012 - 2014 Trafika.BA | Design - invexmedia.com

Scroll to top