Vlada TK usvojila Informaciju o zapošljavanju i samozapošljavanju Roma

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o angažovanju osoba sa visokom stručnom spremom u cilju odrađivanja pripravničkog/volonterskog rada  i Informaciju o zapošljavanju i samozapošljavanju Roma – saopćeno je iz kantonalne vlade.

Cilj je bio, kako se navodi, da se osobama sa VSS bez radnog iskustva, a koje su na evidenciji nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu, omogući stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa, kako bi stekli radno iskustvo, potrebno za rad na određenim poslovima i/ili za polaganje stručnog ispita.

Zajedničkim aktivnostima Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Grada Tuzla i općina Tuzlanskog kantona izdvojeno je 1.517.026,92 KM, što je omogućilo da u 2014. godini pripravnički staž obavi 676 osoba.

Cilj Programa zapošljavanja i samozapošljavanja Roma bilo je stimulisanje poslodavca za zapošljavanje Roma i stvaranje povoljnih uslova za  Rome, čime se djelimično smanjuje nezaposlenost, poboljšava materijalni položaj i pospješuje ekonomska i socijalna integracija romske populacije u društvene tokove u Tuzlanskom kantonu i Federaciji BiH.

Korisnici bespovratnih sredstava iz ovog programa bili su poslodavci iz Tuzlanskog kantona i nezaposlene osobe Romi koji su prijavljeni na evidenciju nezaposlenih u  TK-u. Sredstva u iznosu od 50.400 KM osiguralo je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a i JU Služba za zapošljavanje TK-a, zahvaljujući čemu su potpisani ugovori između Službe za zapošljavanje i poslodavaca, za zapošljavanje sedam osoba tomske populacije.

Sve zaposlene osobe u trajanju od 12 mjeseci Ministarstvo i Služba su sufinansirali sa 7.200,00 KM. Od sedam osoba za koje je po programu vršeno sufinansiranje, nakon odrađenih 12 mjeseci samo jedna osoba se ponovo prijavila na biro za zapošljavanje, na evidenciju nezaposlenih. U radnom odnosu nakon završetka Programa ostalo je šest osoba – kaže se u saopćenju Vlade TK-a.

 

Trafika|Ba