UPALJEN ALARM: Narednih dana velika zagađenja zraka

S obzirom da je u narednim danima realno moguća situacija prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo zbog aktuelnih vremenskih prilika i najavljenih temperaturnih inverzija, Stručni tim za koordinaciju i nadzor proglasio je danas, na osnovu poglavlja 4. tačke 1. Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevu I epizodu – PRIPRAVNOST za Kanton Sarajevo.

Ovom epizodom nalaže se svim pravnim i fizičkim licima Kantona Sarajevo da postupe u skladu sa mjerama koje su propisane u Planu interventnih mjera za Kanton Sarajevo, kao i prema Internim planovima u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevu.

U isto vrijeme, upozoravaju se i sve rizične kategorije stanovništva, u koje spadaju osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima, opstrukcijama dišnog sistema, rekovalescenti, djeca predškolskog uzrasta, te starije osobe i trudnice, da smanje kretanje naročito tokom jutarnjih i večernjih sati.

Također se upućuje apel vozačima da smanje upotrebu osobnih vozila na najmanju moguću mjeru, što se  naročito odnosi na vlasnike starijih vozila koja imaju puno veću emisiju štetnih materija u okoliš.

Odluka o ukidanju epizode „Pripravnost“ ili o eventuanom proglašenju sljedeće epizode ovisit će o stanju na terenu koje se prati kontinuirano.

 

Trafika|Ba