U Trnovu planirana izgradnja vjetroparkova

Na području Općine Trnovo planirana je izgradnja vjetroparkova. Budući parkovi planirano je da se grade na lokalitetu Hojte, Šiljka i Bjelašnice 3.

Vijećnici Općinskog vijeća Trnovo danas bi se trebali izjasniti po ovom pitanju, odnosno donijeti zaključak o davanju saglasnosti za navedene vjetroelektrane.

Osim vjetroelektrana pred vijećnicima će se naći i prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta “Poslovno sportski centar Trnovo”, prijedlog odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta “Bjelašnica I faza” i „Bjelašnica I“, te odluka o usvajanju Elaborata troškova uređenja građevinskog zemljišta za prostorni obuhvat “Poslovno-sportski centar Trnovo”.

(Akta.ba)