U toku je sjednica Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH će se danas, kako je predviđeno dnevnim redom 135. sjednice koja je počela u Sarajevu, izjasniti o nekoliko inicijativa koje se odnose na donošenje novih ili na davanje autentičnog tumačenja postojećih zakona.

Između ostalog, riječ je o inicijativama Skupštine Tuzlanskog kantona za donošenje Zakona o zaštiti obitelji s djecom, te Agencije za državnu službu FBiH za davanje izvornog tumačenja članka 22b. Zakona o državnoj službi u FBiH, kao i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

S ciljem poboljšanja bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku, Vlada FBiH danas će razmatrati Prijedlog odluke kojom utvrđuje pravo povratnicima na korištenje usluga bolničke zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH.

Na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada će se izjasniti o donošenju Uredbe o infrastrukturi prostornih podataka (IPP) Federacije BiH, dok je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pripremilo prijedlog za dopunu Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” s ciljem stvaranja uslova za uvezivanje radnog staža za devet radnica “Borca” d.d. Zenica – u stečaju.

Isto ministarstvo Vladi je na izjašnjenje dostavilo i prijedloge odluka o isplati pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata kao namjenskog prihoda u korist Operatora Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo u 2014. godini, te o načinu namjenskog utroška ovako ostvarenih sredstava.

Članovi Federalne vlade će razmatrati i izjasniti se o Prijedlogu odluke o osnivanju profesionalne vatrogasne jedinice Autocesta Federacije BiH d.o.o. Mostar, koja bi trebala djelovati na autocesti A1 na Koridoru Vc.

Danas je predviđeno donošenje nekoliko odluka i zaključaka o nagradama sportistima i sportskim klubovima, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Trafika|Ba|Fena