U Kantonu Sarajevo pripravnost zbog povećanog zagađenja zraka

Zbog aktuelnih vremenskih prilika i povećanja dozvoljenih vrijednosti čvrstih čestica u zraku Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo danas je proglasilo “prvu epizodu – pripravnost” u KS.

“Iz ovih razloga preporučuje se smanjeno kretanje naročito tokom jutarnjih i večenjih sati za rizične kategorije stanovništva u koje spadaju osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima, opstrukcijama dišnog sistema, rekovalescenti, djeca predškolskog uzrasta te starije osobe i trudnice”, upozoravaju nadležne institucije.

Iz Vlade Kantona Sarajevo je upućen apel vozačima da smanje upotrebu osobnih vozila na najmanju moguću mjeru, što se naročito odnosi na vlasnike starijih vozila koja imaju puno veću emisiju štetnih materija u okoliš.

“Stanovništvu Kantona Sarajevo upućuje se i poziv da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka, kao i svim pravnim licima, vlasnicima i korisnicima kotlovnica ili ložišta da preduzmu sve tehnički izvodive mjere, potrebne za smanjenje emisije, uključujući čišćenje svih dimovodnih instalacija te da po potrebi odgode sve aktivnosti koje mogu dovesti do pogoršanja kvaliteta zraka”, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade Kantona Sarajevo.

U upozorenju javnosti se navodi da “pripravnost” ima za cilj prevenciju daljnjeg zagađenja zraka i zaštite zdravlja ljudi i imovine. Odluka o njenom ukidanju ili o eventulanom proglašenju sljedeće epizode ovisit će o stanju na terenu koje se prati kontinuirano.

“Imajući u vidu da na povećanu koncentraciju zagađujućih materija u zraku značajan uticaj imaju vozila sa neispravnim ispušnim sistemima, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, pored ostalog, u više je navrata uputilo zahtjeve prema Ministarstvu komunikacija i prometa BiH u vezi inicijative za hitnu izmjenu i dopunu Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, kako bi se osigurala strožija kontrola tehničkih pregleda te prevenirale prekomjerne emisije izduvnih gasova i zagađenje zraka”, navodi se u saopćenju.

Dodaje se kako je Ministarstvo zatražilo i od Federalne uprave za inspekcijske poslove da pojača inspekcijski nadzor velikih zagađivača u KS kako bi provjerili poštuju li propisane mjere iz okolinskih dozvola iz nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a koje imaju za cilj smanjenje i prevenciju PM10 čvrstih čestica.

Iz resornog ministarstva ističu da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove kontinuirano vrši nadzor i nalaganje mjerenja emisija vlasnicima kotlovnica u KS.

 

Trafika|Ba|AA