U Federaciji BiH visoke koncentracije zagađujućih materija u zraku

 

Protekla dva dana na većini mjernih mjesta u Federaciji BiH bilježene su visoke koncentracije zagađujućih materija u zraku.

U Sarajevu su u pojedinim satima mjerene koncentracije lebdećih čestica i više od 700 ug/m3 (Ilidža), a dnevni prosjeci su se kretali od 250-300 ug/m3 (50 ug/m3 je granična vrijednost). Istovremeno, u Sarajevu su povišene i koncentracije azotnih oksida dok su koncentracije sumpordioksida u okviru graničnih vrijednosti.

U Tuzli su mjerene vrlo visoke koncentracije sumpordioskida – dnevni prosjeci su prelazili 300 ug/m3 (dnevna granična vrijednost iznosi 125 ug/m3) i lebdećih čestica s dnevnim prosjecima od oko 200 ug/m3 u centru grada.

U Lukavcu je nešto bolje stanje po pitanju sumpordioksida koji je jučer ostao u okviru graničnih vrijednosti, ali su koncentracije prašine – lebdećih čestica  slične onima koje se mjere u Tuzli i Sarajevu.

Na mjernim stanicama u Zenici bilježen je sličan trend – koncentracije sumpordioksida u pojedinim satima su premašivale 600 ug/m3, a dnevni prosjeci su iznad 250 ug/m3, dok su koncentracije prašine vrlo visoke, ali nešto niže nego u Sarajevu i Tuzli.

Prema podacima Federalnog hidrometeorloškog saveza BiH u Kaknju je situacija slična onoj u Zenici.

Zrak u Jajcu i Goraždu znatno je bolji nego u tim gradovima mada su i u ovim gradovima povišene koncentracije prašine (lebdećih čestica) u zraku.

Koncentracije ostalih mjerenih polutanata su u okviru graničnih vrijednosti.

Ovakvo stanje u skladu je sa opštim meteorološkim prilikama. U narednih 48 sati se ne očekuje značajnije poboljšanje uslova.

Posebno osjetljive grupe stanovništva trebale bi izbjegavati boravak na otvorenom ili barem smanjiti fizičke napore na otvorenom, a nošenje zaštitnih maski također je preporučljivo svim grupama stanovništva, saopćeno je iz Sektora životne sredine Federalnog hidrometeorološkog zavoda FBiH.