Strani turisti sve duže borave u BiH

U Bosni i Hercegovini u februaru 2015. turisti su ostvarili 49.323 posjete, što je više za 8,0 posto u odnosu na januar 2015. i za 27,8 posto više u odnosu na februar 2014. godine.

Turisti su ostvarili 105.731 noćenje, što je više za 2,0 posto u odnosu na januar 2015. i za 36,8 posto više u odnosu na februar 2014. godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 43,2 posto i 56,8 posto stranih turista, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Broj noćenja domaćih turista veći je za 6,0 posto u odnosu na januar 2015. i za 22,5 u odnosu na februar 2014. godine. Broj noćenja stranih turista manji je za 0,8 posto u odnosu na januar 2015. i veći za 50,1 posto u odnosu na februar 2014. godine.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96,4 posto.

U strukturi noćenja stranih turista u januaru 2015. najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (27,6 posto), Srbije (21,4 posto), Slovenije (7,8 posto) i Turske (6,6 posto) što je ukupno 63,4%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 36,6 posto noćenja.

Što se tiče zemalja iz kojih dolaze strani turisti po dužini boravka na prvom mjestu su turisti iz Južnoafričke Republike sa 9,6 noći, zatim Irana sa 4,3 noći, Indije sa 3,9 noći, Irske sa 3,8 noći i Kuvajta sa 3,7 noći.

 

Trafika|Ba