RODIĆ: BiH do ulaska Hrvatske u Evropsku uniju izvozila 40 miliona litara mlijeka

Delegat Kluba Srba Dragutin Rodić (DNS) zatražio je odgovor od ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića (SDS) o izvozu mlijeka iz BiH jer uvjeti za izvoz još nisu ispunjeni, iznoseći podatak da je BiH do ulaska Hrvatske u Evropsku uniju izvozila 40 miliona litara mlijeka.

Šarović je potvrdio da su predstavnici Ureda za hranu i veterinarstvo EU (FVO) iz Dablina izvršili pregled stanja u BiH kada je ova oblast u pitanju podsjećajući da je BiH po osnovu uputa Ureda napravila izmjene u zakonodavstvu.

FVO je odobrio svih šest tačaka iz Akcijskog plana u vezi s ispunjavanjem uvjeta za izvoz mlijeka u EU, a Šarović je naglasio da je pred bh. institucijama usvajanje izmjena i dopuna zakona o veterinarstvu te zakona o poljoprivredi i zakona o hrani na državnom nivou koje bi već sutra trebale biti upućeni u parlamentarnu proceduru.

Šarović je najavio da će predložiti izmjene zakona po hitnoj proceduri, s obzirom na to da su sve odredbe usaglašene kroz interresornu radnu grupu te se očekuje da će usvajanje zakona ići mnogo brže.

Zaključio je da je Ministarstvo u stalnoj komunikaciji s FVO-om naglašavajući da bi se usvajanjem ovih izmejna zakona trebala ponovo pozvati FVO misija iz Dablina koja će još jednom pregledati sve ono što je implementirano.