Prodato 1.700.000 KM dionica UNIS D.D. Sarajevo

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH (APF), na Sarajevskoj berzi prodala je 1.700.000 dionica emitenta UNIS d.d. Sarajevo u vrijednosti od 5.185.000 KM.

Ovom prodajom okončani su višegodišnji napori da se privatizira državni kapital ove firme, saopćeno je danas iz te agencije.

Javni poziv za prodaju 67 posto državnog kapitala metodom tendera objavljen je 2006. godine i kako nije pristigla niti jedna ponuda, prodaja je proglašena neuspješnom.

Vlada FBiH zatim, 10.jula 2008. godine donosi Odluku o prodaji dijela državnog kapitala u preduzeću Unis d.d. Sarajevo kojom se utvrđuje prodaja dijela državnog kapitala od 16,0018 posto koji čini 666,200 dionica, putem berze.

U toku 2009. i 2010. godine realizirano je ukupno deset vanrednih aukcija i prodana je ukupna količina dionica od 666.200 te je time realizirana odluka Vlade FBiH o prodaji 16,008 posto državnog kapitala putem berze.

Naredni Javni poziv za prodaju 51 posto državnog kapitala, po Odluci Vlade FBiH iz septembra 2011. godine, javnim prikupljanjem ponuda (tender) proglašen je neuspješnim 6. marta 2012. godine jer je jedna pristigla ponuda ocijenjena neprihvatljivom.

Nakon dvije neuspjele prodaje metodom tendera, APF predlaže a Vlada donosi Odluku o prodaji 51 posto državnog kapitala putem berze. Na prvih šest vanrednih aukcija zakazanih za 21. juna 2012. godine po početnoj prodajnoj cijeni od 5,48 KM, nije bilo kupovnih naloga.

Naredna, sedma aukcija održana je 3. augusta 2012. godine i uspješno je prodato 123.278 dionica Unisa d.d. Sarajevo po početnoj cijeni od 5,00 KM. Kupovnih naloga po cijeni od 5.00 KM nije bilo na osmoj vanrednoj aukciji koja je održana 30.oktobra  2012. godine.

Slijedi korekcija početne prodajne cijene za 10 posto ali ipak, na devetoj vanrednoj aukciji 14. marta 2013. godine, nije bilo kupovnih naloga za 100.000 dionica.

Upravni odbor APF donosi Odluku o ponovnom snižavanju cijene i deseta vanredna aukcija za prodaju 100.000 dionica, 23.aprila 2013. uspješno je okončana.

Na 11. aukciji, 5.decembra 2013. godine, na prodaju je ponuđeno 1.900.000 dionica u državnom vlasništvu i nije bilo zainteresiranih kupaca. Slijede još dvije aukcije koje se završavaju neuspješno iako je cijena dionica korigovana naniže.

Jula ove godine na 14. vanrednoj aukciji ponuđeno je na prodaju 200.000 dionica po početnoj cijeni od 3,05 KM i ona je uspješno okončana kao i 15. vanredna aukcija kada je prodato 1,700.000 dionica po cijeni od 3,05.KM, navode iz Agencije za privatizaciju u FBiH.

Trafika|Ba|Fena