Poziv na suradnju za nezavisne dokumentarne produkcije

Jedna od vodećih hrvatskih nezavisnih dokumentarnih produkcija, Udruga Factum, raspisala je Poziv na suradnju za razvoj i/ili produkciju dokumentarnih filmova. 
Pravo na sudjelovanje u Pozivu na suradnju za razvoj i/ili produkciju dokumentarnih filmova imaju svi državljani Republike Hrvatske. U Prijavnici za razvoj i/ili produkciju dokumentarnih filmova potrebno je navesti podatke o podnositelju/autoru, podatke o projektu, sinopsis i motivaciju autora.
Razmatranje i vrednovanje prijavljenih projekata obavlja selekcijska komisija za dokumentarni film Udruge Factum.
Poziv je otvoren do 10.9.2018.
Za više informacija o programu i prijavu, posjetite službene stranice organizatora.
(Preuzeto sa Media.ba)