Oružane snage slave ‘rođendan’: Jedni traže povećanje budžeta, Dodik ukidanje vojske BiH

Oružane snage Bosne i Hercegovine je zvanični naziv vojnih snaga BiH, koje su nasljednici “tradicija” triju oružanih snaga, Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane i Vojske Republike Srpske (prve dvije su potpisivanjem Dejtonskog sporazuma transformisane u Vojsku FBiH). OS BiH danas slave rođendan. Formirane su 1.12. 2005.

Vrhovni komandant OS BiH je Predsjedništvo BiH, a dalje u lancu komandovanja slijedi Ministarstvo odbrane BiH i Zajednički generalštab BiH.

Na službi u Oružanim snagama mogu biti vojna lica, civilna lica i kadeti. Vojna lica su profesionalna vojna lica i lica u rezervnom sastavu dok su na službi.

Oružane snage BIH imaju oko 10.000 profesionalnih vojnih lica, oko 5.000 lica u rezervnom stanju kao i oko 1.000 civilnih djelatnika.

Oružane snage BIH sastoje se iz vidova, rodova i službi.

Nažalost, sve su teži uslovi obavljanja ove dužnosti, a pojedinci najavljuju povećanje Budžeta za OS BiH, dok je Milorad Dodik javno poručio da će se zalagati za ukidanje Oružanih snaga.

(Nap.ba)