Općina Centar Zemaljskom muzeju donirala 20 000 KM

U botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine upriličeno je potpisivanje ugovora o donaciji Općine Centar ovoj instituciji.

– Donirana sredstva imaju više jednu moralnu poruku nadležnim vlastima drugih razina vlasti. Općina Centar je u više navrata donirala sredstva Zemaljskom muzeju BiH, izjavio je direktor Zemaljskog muzeja BiH Adnan Busuladžić.

– Ova sredstva koja je donirala općina Centar mogu utrošiti samo za najurgentnije stvari a to su održavanje sistema protupožarnog, alarmnog. Trenutno je u fazi i sanacija vodovodnog sistema – rekao je Busuladžić

Dug Zemaljskog muzeja je dva i po milina konvertibilnih maraka.

– Prioritet je da se nađe sistemsko finansiranje sa bilo koje razine vlasti. Muzej je još uvijek u pravom vakumu finansijskom i pravnom, naglasio je Busuladžić.

Načelnik Općine Centar Dževad Bećirević izjavio je da je njega kao građanina stid što vakva jedna ustanova ne radi.

– Kad nam dođu gosti iz drugih gradova ili država, nemamo im šta pokazati, to je sramota – izjavio je Bećirević.

Bećirević smatra da bi i druge općine iz Kantona Sarajevo trebale pomoći donacijama Zemaljski muzej BiH.

 

Trafika|Ba|Fena