Oktobarske naknade za civilne žrtve rata

Civilne žrtve rata sa  područja Kantona Sarajevo danas će moći podići svoje oktobarske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Pomenute naknade ostvarilo je 3.684 osoba sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS uplatilo je za ovu namjenu  sredstava u iznosu od 1.170.693,79 KM.