Najava programa koji će se održati u okviru Sajma knjige KUN

U ponedjeljak 26. 11. u okviru drugog dana KUN-a −  Sajama izdavača/nakladnika Bosne i Hercegovine publici će se predstaviti pisci iz BiH, ali i iz Vojvodine.  Sajamski dan će započeti sa programom pod nazivom Jutro sa autorom u sajmskom salonu u  10 i 30 sati.  U okviru ovog programa publici će se predstaviti pjesnik, kritičar i urednik Ervin Jahić koji nam dolazi iz Zagreba. Razgovor sa autorom će voditi Matija Bošnjak.

Novost na ovogodišnjem Sajmu su programi posvećeni položaju dječije knjige u bosanskohercegovačkom društvu. Ovaj program predstavlja bitan segmen ovogodišnjeg Sajma, te će tim povodom biti organizovane i  panel diskusije tokom četiri sajamska dana. U okviru ovog programa, u ponedjeljak, na Centralnoj bini, u 13 sati će se predstaviti bh. književnica koja piše za djecu, ali i za odrasle, Jagoda Iličić. Program nosi naziv Kultura (ne) čitanja. Moderator porgrama posvećenih dječijoj knjizi je Emina Daut.

U vremenu kada Internet sve više preuzima ulogu i funkciju knjige kao sredstva u obrazovanju i razvoju intelektualnih vještina i pismenosti kod djece, a samim time, rušeći ugled knjige i izdavaštva kao zanimanja, potrebno je više napora uložiti u razvoj i poticanje njihovih čitateljskih navika i domaćeg izdavaštva.

Posebna pažnja na ovom panelu bit će posvećena kulturi čitanja domaćih naslova, kao i isticanju bogatog stvaralaštva bh. književnika i pisaca za djecu, koje njeguje duh našeg jezika, naroda, vremena, prostora i podneblja.

U želji da se u našem društvu naprave pomaci za bolju kulturu čitanja, namjera je pokrenuti diskusiju i ukazati na potrebu uvezivanja, usklađivanja i udruživanja svih aktera kulture, uključenih u proizvodnju i distribuciju domaće knjige i njenu promociju.

Centralni gosti ovogodišnjeg KUN-a biti će izdavači i autori iz Vojvodine. U okviru ovog programa na Centralnoj bini u 18:30 sati književna publika će imati priliku da razgovara sa urednicom i direktoricom izdavačke kuće „Akademska knjiga“ iz Novog Sada, Borom Babić, koja ćegovoriti o produkciji ove izdavačke kuće, te o poziciji izdavaštva. U okviru istog programa, publici će se predstaviti i književni kritičar, Đorđe Krajišnik.