Načelnici sarajevskih općina sa čelnicima Kantona o budžetu za 2019. godinu

O Budžetu Kantona Sarajevo za 2019, godinu, o kojem će se Skupština izjašnjavat u srijedu 30. januara, sa načelnicima sarajevskih opština razgovarali su danas premijer Kantona Sarajevo Edin Forto predsjedavajući Skupštine Elmedin Konaković i ministar finansija Amel Kovačević.
Kako je naglašeno, sastanak je upriličen da bi se napravio presjek projekata koji su u fazi realizacije te da se definira pristup u kandidiranju novih kapitalnih projekta od interesa za općine i Kanton.
U svojim izlaganjima načelnici su predočili najznačajnije projekte koji se, uz učešće općinskih budžeta, manjim ili većim dijelom finansiraju i iz Budžeta Kantona. Svaka općina ima svoje specifičnosti i strategije razvoja, ali ono što skoro sve izdvajaju među prioritetima je nužnost izgradnje saobraćajne infrastrukture, od cesta, kružnih tokova, asfaltiranja makadamskih cesta do velikih projekata izgradnje I transverzale, južne
longitudinale, parkinga.
Vodosnabdijevanje,izgradnja vodovodne i kanalizacione infrastrukture,vodozaštitna zona, uređenje vodotoka i sanacija klizišta takođe su u vrhu prioriteta potreba lokalnih zajednica, čije rješavanje zahtijeva značajna budžetska i kreditna sredstva.
Završetak izgradnji i opremanje vrtića, škola kao i obnova njihovih fasada, sportskih i rekreativnih prostora su projekti koji će se nastaviti i u ovoj i narednim godinama. Posebno su naglašene potrebe ulaganja u industrijske zone, pristupnih puteva do njih i njihovo opremanje.
Razgovori sa lokalnim zajednicma oko budžeta počeli su u fazi njegovog kreiranja. Prema riječima premijera Forte, u procesima donošenja budžeta zatečen je vrlo nizak stepen realizacije započetih projekata. Kao glavni uzrok toga on prepoznaje u nedovoljnim kadrovskim kapacitetima kantonalnih institucija da sa znanjem i strukom odgovore zahtjevima ozbiljnih i skupih projekata.
“Do sada nisam vidio da je akcent bio na implementaciji, završetku projekata. Mnogo se stvari započelo, a zbog nespremnosti, neznanja, birokratije, složenih procedura, ti se projekti godinama vuku bez konkretne realizacije. To ćemo mijenjati, kadrovski se poboljšati i ići bržim tempom. Kad se projekt spremi, sa građevinskom dozvolom može odmah početi njegova implementacija“, poručio je premijer Forto.

“Odnos Kantona Sarajevo prema lokalnim zajednicama će u najmanju ruku ostati isti, ako ne i bolji, poručio je predsjedavajući Konaković te istakao da će sve sarajevske općine imati isti tretmana. Obećao je da se neće narušiti projekti koji imaju kontinuitet i koji su prepoznati kao važni za općine i Kanton Sarajevo.

(Trafika.ba)