MMF odobrio aranžman sa Srbijom

Bord izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) donio je odluku o sklapanju trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom.

Novi trogodišnji aranžman, prema najavama članova Vlade Srbije, neće podrazumijevati novi zajam od MMF-a za jačanje deviznih rezervi Srbije, jer je Srbija dovoljno likvidna, te joj kredit nije potreban.

Vlada Srbije ovim aranžmanom praktično preuzima, u skladu sa Zakonom o budžetu za 2015. godinu, obavezu da će sprovesti fiskalnu konsolidaciju, restrukturisanje javnog sektora, odnosno, strukturne mjere i mjere makroekonomske stabilizacije, kao i da će u naredne tri godine smanjiti deficit za 1,3 do 1,4 milijarde eura ili za 4,25 odsto BDP-a.

Prva kontrola izvršenja preuzetih obaveza trebalo bi da bude polovinom maja, kada će predstavnici ove institucije doći u Beograd.

Razgovori sa delegacijom MMF, koju je predvodila šefica Misije te finansijske institucije za Srbiju Zuzana Murgasova, zvanično su počeli 4. novembra prošle godine i trajali su dvije sedmice.

Poslije završetka razgovora, Murgasova je ukazala da za Vladu Srbije izazov ostaje visoka stopa nezaposlenosti, visok javni dug i visok deficit budžeta.

“U narednom periodu potrebno je sprovoditi mjere ekonomskog oporavka koje će obezbjediti makroekonomsku stabilnost, otvaranje novih radnih mjesta, te sprovođenje fiskalne konsolidacije, koja treba da zaustavi rast javnog duga”, rekla je Murgasova.

Srbija je u posljednjih 15 godina imala tri sporazuma sa MMF-om, od 2001. do 2004. stand-by aranžman i 2009. aranžman iz predostrožnosti.

Posljednji aranžman Srbije i MMF-a sklopljen je krajem septembra 2011. godine, a zamrznut februara naredne godine, jer je budžet za 2012. odstupio od dogovorenog fiskalnog programa.