MINISTARSTVO ODBRANE: U napadu u Parizu nije korištena municija iz BiH

Ministarstvo odbrane BiH oglasilo se danas u vezi medijskih izvještaja o porijeklu municije korištene u terorističkom aktu u Parizu.

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine od svog formiranja pa do danas nije vršilo prodaju viškova naoružanja i municije, odnosno nije raspisivalo javni ili međunarodni tender za prodaju viškova naoružanja, a što bi, u slučaju prodaje, bila zakonom propisana obaveza. Zbog toga i ne treba dovoditi u vezu Ministarstvo odbrane BiH sa terorističkim aktom u Parizu.

Radi objašnjenja, podsjećamo da država u koju se izvozi, ne smije biti pod bilo kakvim embargom, a saglasnost za izdavanje izvozne dozvole moraju dati Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH i Ministarstvo odbrane BiH, svako iz svoje nadležnosti. Prije izdavanja dozvole, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je obavezno dostaviti certifikat krajnjeg korisnika (end user). Tek po dobijanju svih ovih saglasnosti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa izdaje izvoznu dozvolu ovlaštenom izvozniku. Ministarstvo odbrane BiH je nadležno izdati dozvolu koja je u skladu sa Odbrambenom politikom Bosne i Hercegovine.

Svaki izvoznik je, na kraju godine, dužan opravdati izvozne dozvole u Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, jer se može desiti, da se izdata dozvola, iz bilo kojih razloga ne realizira ili se realizira djelimično.

MO BiH ne raspolaže podacima o prodaji naoružanja do 2004. godine, jer su to radila prijašnja entitetska ministarstva odbrane.

Prema tome, Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH nemaju nikakve veze sa municijom koja je korištena u napadu terorista na redakciju magazina „Charlie Hebdo“ („Šarli Ebdo“).

Podsjećamo da na tržištu slobodno rade sve fabrike oružja, pa i fabrika „Igman“ Konjic, čija se municija spominje u medijskim natpisima, saopćeno je iz Ministarstva odbrane.

 

 

Trafika|Ba