Medicinski otpad iz Dervente mora biti vraćen u Hrvatsku

Inspektori su utvrdili da preduzeće “Pramat plast” iz Dervente ne posjeduje dozvolu Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske (RS) za uvoz medicinskog otpada te taj otpad u roku od 15 dana mora biti vraćen u Hrvatsku.

Ranije je objavljeno da se u krugu ovog preduzeća, koje se bavi proizvodnjom plastičnih kesa i folija, nalazi oko 40 tona medicinskog otpada, uvezenog iz Hrvatske.

Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a su, 17. oktobra, potvrdili da “Pramat plast” iz Dervente ne posjeduje dozvolu za eventualni uvoz sirovine koja se može tretirati kao medicinski otpad.

Glasnogovornica Inspektorata RS-a Dušanka Makivić rekla je za Agenciju Fena da je uvidom u dokumentaciju te obilaskom terena utvrđeno da je “Pramat plast” uvezao otpad potpuno druge kategorije, odnosno mimo dozvole koja je data rješenjem nadležnih.

– Inspektori su na terenu zatekli ostatke šprica, odjeće, raznih krpa i drugog što upućuje da je riječ o medicinskom otpadu – dodala je ona.

Iz nadležnog entitetskog ministarstva su ranije naveli da nadleženi kontrolni organi RS-a treba da utvrde o kojoj se vrsti otpada radi u konkretnom slučaju u Derventi, a nakon toga preduzmu sve mjere kako bi se, ukoliko se utvrdi da je uvoz otpada izvršen u suprotnosti s dozvolom Ministarstva, sankcionirala ovakva djelatnost, utvrdila eventulana odgovornost pojedinica ili pravnih subjekata, a otpad vraćen u zemlju porijekla.

Po Zakonu o upravljanju otpadom koji je usvojila Narodna skupština u RS-u, zabranjen je uvoz opasnog otpada, dok se neopasni otpad može uvoziti radi tretmana pod uvjetom da postoji postrojenje za tretman tog otpada, odnosno ako služi kao sirovina.

Ministarstvo za prostrono uređenje, građevinarstvo i ekologiju je preduzeću „Pramat plast“ iz Dervente, 21. augusta 2014. godine izdalo dozvolu za uvoz neopasnog otpada – plastične ambalaže, koja služi kao sirovina za proizvodnju regranulata, kao i proizvodnju građevinskih i poljoprivrednih folija.

U dozvoli koje je izdalo Ministarstvo utvrđena je obaveza povrata pošiljke u slučajevima kada se u tovaru utvrdi prisustvo opasnih materijala.

 

Trafika|Ba|Fena