KAKANJ: Poljoprivrednici povećavaju proizvodnju malina, osiguran otkup

Općina Kakanj kontinuirano radi na traženju rješenja koja će nezaposlenim osobama, ali i drugima koji  žele da rade kako bi ostvarili dodatnu zaradu, omogućila da započnu vlastitu djelatnost.

U protekle dvije godine proizvodnja mlijeka doživjela je ekspanziju pa je tako količina otkupljenog mlijeka sa 18.000 porasla na 90.000 litara u jednom kvartalu.

Druga mogućnost je sadnja jagodičastog voća. U jesenjem periodu prošle godine na području Kaknja zasađeno je 120 dunuma zasada maline što je fascinirajuće za općinu koja važi za primarno industrijsku sredinu.

Nedavno su općinske vlasti održale sastanak sa predstavnicima firme Frutti Fungi iz Visokog, koja je omogućila poljoprivrednim proizvođačima sadnice, sisteme za navodnjavanje, mineralno gnojivo i sl., sa odgodom plaćanja do momenta kada ova firma od kakanjskih proizvođača otkupi tržišni višak proizvoda.

Firma “Frutti Funghi” će obezbijediti podsticaj kroz povoljne cijene certiciranih sadnica, sistema za navodnjavanje, mineralnog gnojiva, te pružanje usluga praćenja i monitoringa zasnivanja zasada i uzgoja.

Općina Kakanj će osigurati podsticaje koji će iznositi 200 KM po dunumu, a proizvođači mogu uz ovaj podsticaj ostvariti i kantonalni podsticaj koji iznosi 300 KM pod dunumu. Osim toga, poznata je činjenica da Općina Kakanj poljoprivrednu proizvodnju podstiče i kroz dodjelu mehanizacije i sl. Važno je sugerisati da se ovi podsticaji odnose samo na certificirane sadnice obzirom da su se na tržištu pojavile i sadnice koje nemaju certifikat i potrebnu kvalitetu.

Kako bi zasnovali zasade maline, poljoprivredni proizvođači na vrlo prihvatljiv način mogu osigurati sredstva za vlastito učešće. Mikrokreditna fondacija “Partner” je osigurala vrlo povoljan AGRO kredit za podizanje novih zasada jagodičastog i drvenastog voća, nabavku sistema za navodnjavanje, nabavku plastenika i plasteničke opreme, te sadnog materijala za uzgoj povrtlarskih kultura. Kamata za iznos kredita od 1.000,00 KM sa periodom otplate od 1 godine iznosi 54,08 KM.

Ako se u obzir uzme činjenica je za zasnivanje zasada maline na jednom dunumu potrebno ulaganje u iznosu od 1.500 KM, te općinski i kantonalni podsticaji, povoljan AGRO kredit, te zagarantirani otkup tržišnog viška proizvoda, ova ponuda zaista nudi nezaposlenim osobama odličnu priliku za osiguranje egzistencije, saopćeno je iz Općine Kakanj.

 

Trafika|Ba|NAP