Japan donira za BiH duplo više novca od obećanog

Japan će kroz dva projekta, sa 6.2 miliona maraka pomoći obnovu BiH nakon prošlogodišnjih poplava. Pet miliona maraka biće uloženo u sanaciju klizišta na 9 područja a 1.2 miliona maraka bit će utrošeno na obnovu 5 centara za djecu sa invaliditetom.

Iako se Japan na donatorskoj konferenciji za našu zemlju, obavezao donirati 10 miliona maraka, donacija će biti višestruko veća. Japan će pomoći obnovu naše zemlje sa 25 miliona maraka. Za aktiviranje ovih sredstava potrebni su projekti koje vlasti u našoj zemlji nisu pripremile. Ambasada Japana je odlučila umjesto sa vlastima, sarađivati sa međunarodnim organizacijama. Projekat sanacije klizišta i obnove centara za djecu sa invaliditetom će implementirati UNDP i Međunarodna organizacija za migracije. Vrijednost projekata je 6,2 miliona maraka.

Hideo Yamazaki, ambasador Japana u BiH, kaže da će kroz program dodjele bespovratnih sredstava lokalnim zajednicama, program bespovratne pomoći van projekata, kao i tzv. dopunski budžet koji je korišten za potporu projekata ovih dviju UN-ovih agencija, Japan BiH osigurati gotovo 25 miliona maraka pomoći nakon poplava što je više nego dvostruki iznos od onog na šta se Japan obavezao.

5 miliona maraka biće utrošeno za sanaciju klizišta u Doboju, Goraždu, Maglaju, Srebreniku, Tuzli, Vogošći, Zenici, Zvorniku i Žepču.
Time će se osigurati sanacija 10 lokacija ugroženih klizištima što će imati pozitivan efekat na živote više od 4400 ljudi u više od 1200 stambenih jedinica, ublažiti prijetnje po sigurnost ljudi, doprinijeti ponovnom osiguranju egzistencije i osigurati ulaganja u razvoj, kazala je Zahira Virani zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH.

Sredstvima Vlade Japana bit će obnovljeno 5 Centara za djecu sa invaliditetom. Sa 1,2 miliona maraka sanirat će se centri u Derventi, Orašju, Bijeljini, Srpcu i Prijedoru.

Djeca s invaliditetom u BiH se suočavaju sa stigmom, diskriminacijom i neinformiranošću ljudi o invaliditetu, a osobe koje o njima vode brigu nemaju socijalnu podršku. Ovo je ključni projekat za pomoć ovoj ranjivoj kategoriji, izjavio je Harry Smith vršilac dužnosti voditelja ureda IOM-a u Sarajevu.
Realizacija oba projekta počinje u martu. Japan je od Dejtonskog sporazuma BIH donirao milijardu maraka.

Trafika|Ba|Agencije