Iza najvećeg broja ubojstava žena stoji osoba koju vole

Prema najnovijoj studiji UN-ova ureda za droge i kriminal više od polovice žena ubijenih u 2017. godini ubio je partner ili neki član obitelji, što vlastiti dom čini “najopasnijim mjestom za žene”

Objavljena povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, studija UN-a sa sjedištem u Beču otkrila je zabrinjavajuće podatke. Naime, rezultati istraživanja pokazali su da je više od polovice žena u svijetu tijekom prošle godine ubijeno od strane partnera ili člana obitelji. Točnije, od 87 tisuća ubijenih žena u svijetu u 2017. godini, njih 50 tisuća (58 posto) ubili su njihovi partneri ili član obitelji. Od toga su oko 30 tisuća ubojstava (34 posto) počinili partneri žrtve.

“To znači da svakoga sata približno šest žena ubije netko koga su poznavale”, ističe UN-ov ured za droge i kriminal. Prema tim podacima dom je postao “najopasnije mjesto za žene”, i na svakih 100 tisuća žena, njih 1,3 su žrtve ubojstva. Najveća opasnost od toga da će ih ubiti partner ili član obitelji prijeti ženama u Africi (3,4 žrtve na 100 tisuća žena) i na američkom kontinentu (njih 1,6). Najniža stopa je u Europi i iznosi 0,7 žrtava na 100 tisuća žena.  Približno 80 posto žrtava ubojstva u svijetu su muškarci, no “kada su posrijedi neravnopravnost muškaraca i žena, diskriminacija i negativni stereotipi, žene i dalje plaćaju najvišu cijenu”, izjavio je voditelj Ureda Juri Fedotov. Prema UN-ovu uredu posljednjih godina nije učinjen “nikakav osjetan napredak u borbi protiv te tendencije, unatoč zakonima i programima razvijenim radi iskorjenjivanja nasilja nad ženama”.

U zaključku izvješća naglašava se “potreba za prevencijom kriminala i efikasnim zakonima koji bi služili u borbi protiv nasilja nad ženama i potreba bolje koordinacije između policije i pravosuđa kako bi počinitelji nasilja odgovarali za svoja djela”. Osim toga, istaknuta je i potreba za uključivanjem muškaraca u rješenje ovog problema, posebno kroz obrazovanje od najranije dobi.

(miss7.24sata.hr)