IVANIĆ: Tražit ću od EU podršku za reforme

Nepuna dva mjeseca nakon što je u Parlamentarnoj skupštini BiH usvojena Izjava o reformama i bržem putu ka EU, u izjavama za današnji „Dnevni avaz” državni i entitetski ministri i premijeri, nekoliko sedmica nakon što su formirane vlasti na nivou BiH i Federacije, govore o tome kako će pristupiti izradi i provođenju plana reformi.

Predsjedavajući Preds jedništva BiH Mladen Ivanić rekao je za „Avaz” da ekonomske reforme prvo moraju biti usaglašene između entitetskih premijera i predsjednika te predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

– Oni se prvo moraju dogovoriti o tim reformama, a potom ih predstaviti zajedno s predstavnicima Evropske komisije, Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke. Kada se napravi program reformi, počet će i njihovo provođenje – kazao je Ivanić.

On je otkrio da ima za cilj tokom sljedeće posjete i razgovora s ministrima vanjskih poslova zemalja EU tražiti podršku za provođenje reformi.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Sarović kazao je da će zajedno sa svojim saradnicima aktivno raditi na usvajanju zakonodavstva EU i evropskih standarda.

– Bez čvrste saradnje i rada nema izvoza bh. proizvoda, što vodi do neispunjavanja standarda koji se od nas traže. Ako ne dostignemo kvalitet i standarde koji se od nas očekuju, ne možemo izaći na evropsko tržište – istakao je Sarović.

Ministar razvoja, poduzetništva i obrta FBiH Amir Zukić rekao je da je u ovom trenutku rano davati konkretnije informacije o tome kako će vlasti Izjavu pretvoriti u konkretne reforme, s obzirom na to da je Vlada FBiH u novom sazivu tek počela s radom.

On je naveo da je osnovni cilj Federalnog ministarstva na čijem je čelu da se donošenjem razvojnih politika i zakonske regulative doprinese stvaranju boljeg poslovnog ambijenta za rast i razvoj MSP-a.

Federalni premijer Fadil Novalić smatra da će koncept ekonomskog razvoja od 2014. do 2018. pod nazivom „Ekonomski rast i zapošljavanje”, koji je predstavljen članovima Vlade FBiH na prvoj sjednici, biti okosnica rada ovog saziva Vlade od 2015. do 2018.

 

Trafika|Ba