IVANIĆ: Na narednoj sjednici zajednička izjava Predsjedništva BiH o ekonomskim reformama

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da bi bilo realno da Predsjedništvo BiH na prvoj narednoj sjednici utvrdi nešto izmijenjenu zajedničku izjavu kojom se BiH obavezuje na provođenje ekonomskih reformi na putu ka EU.

Realno bi bilo, kaže, da Predsjedništvo BiH na prvoj narednoj sjednici usvoji ono što se bude smatralo kompromisom ostvarenim nakon sastanka lidera političkih partija u BiH s ministrima vanjskih poslova Velike Britanije i Njemačke.

Ivanić je u izjavi novinarima u Bijeljini pojasnio da će konačan tekst zajedničke izjave, nakon što ga Predsjedništvo usaglasi, biti proslijeđen političkim partijama da se odrede da li će ga podržati ili ne.

Očekuje političku saglasnosti o toj izjavi, koja, naveo je, neće pretrpjeti velike izmjene, a njome treba da se preciziraju nadležnosti pojedinih nivoa vlasti i ustavno uređenje BiH.

-Povodom ove inicijative nema nikakvih promjena kada su u pitanju nadležnosti nivoa vlasti, već ima zahtjeva za efikasnijom koordinacijom i donošenjem odluka – dodao je.

Ivanić je ponovio da je ekonomija u prvom planu, a tek u nekoj drugoj fazi realizacije inicijative EU ka BiH predstoje i politička pitanja.

-Konceptualno smo zamislili da premijeri dva entiteta i predsjedavajući Vijeća ministara BiH u razgovorima s međunarodnim finansijskim institucijama i Evropskom komisijom definišu ekonomske reforme – rekao je Ivanić.

Ako se stvori pozitivan ambijent, BiH bi, smatra, mogla dobiti status kandidata u ovom izbornom mandatu.

-To je status u kojem zemlja dobija najveću finansijsku podršku, a ništa ne daje jer nije članica. Pametna politika bi taj status mogla da iskoristi, a ja vjerujem da će to biti interes svih – zaključio je predsjedavajući Predsjedništva Bih Mladen Ivanić.

 

Trafika|Ba