Imenovana Vlada BPK-a, premijer Emir Oković

Zastupnici u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (BPK) usvojili su na današnjoj sjednici odluku o potvrđivanju Vlade BPK, čime je ovaj kanton prvi u BiH koji je dobio izvršnu vlast nakon oktobarskih općih izbora.

Vladu će predvoditi premijer Emir Oković, a za ministra privrede imenovan je Esad Radeljaš, za ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Alen Pašović, za ministra za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Slobodan Janković, za ministra finansija Nudžeim Džihanić, za ministra unutrašnjih poslova Nijaz Musić, za ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga te za ministricu za pravosuđe, upravu i radne odnose Radmila Janković.

Novoimenovani premijer i ministri položili su svečanu izjavu u prisustvu predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti BPK-a i općina u njegovom sastavu te predstavnika političkog, vjerskog, privrednog i kulturnog života kantona.

Premijer Emir Oković u obraćanju prisutnima prezentirao je osnovne ciljeve i zadatke Vlade u narednom četverogodišnjem mandatnom periodu, kazavši da će prioritet djelovanja ove vlade biti rad na osiguranju pozitivnog trenda privrednog rasta i povećanja zaposlenosti.

Najavio je da će Vlada odmah početi raditi na operacionalizaciji postavljenih ciljeva donošenjem programa rada i budžetskog okvira koji će uskoro biti predstavljeni zastupnicima u Skupštini BPK i građanima tog kontona.

 

Trafika|Ba|Fena