GRATZ: Izjednačiti prava bez obzira na izvor invaliditeta

Zastupnik Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Dennis Gratz informirao se danas, na sastanku sa predstavnicima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, o planu rada, predloženim rješenjima te ključnim izazovima s kojima se to ministarstvo suočava, uz posebni fokus na zaštitu osoba s invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata.

– Pitanja i pritužbe građana koje nam stižu na Komisiju za ljudska prava i slobode u mnogim slučajevima se tiču problematike tih kategorija. Mjere su jasne, u narednom periodu je potrebno što prije završiti proceduru oko usvajanja zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama s invaliditetom. Nužno je da uklonimo diskriminaciju, gdje se potpora vezuje za izvor invaliditeta. Dakle, postoji razlika u tretmanu osoba s invaliditetom koje spadaju u vojna lica i civilne žrtve rata, a onda još lošiji status imaju neratni invalidi – kazao je.

Jasno da, kako je kazao, ratne kategorije zaslužuju adekvatan dodatak za žrtvu u odbrambeno-oslobodilačkom ratu.

– Međutim, to se ne može rješavati tako što oni imaju veći raspon stope invaliditeta po kojem uživaju prava. Ovo jeste osjetljivo pitanje, ali jednostavno pred nama su međunarodne obaveze u tom smislu, a možemo pogledati i primjere iz regije. Nigdje se ova naknada ne reguliše tako što jednoj kategoriji stavljate minimum od 60 posto, a drugoj od 20 posto invaliditeta – navodi.

Gratz u saopćenju za javnost ističe da je na sastanku sa predstavnicima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike informiran i o tome da u narednom periodu slijedi izdvajanje zakonskih rješenja za tri kategorije kojima je opterećen trenutni Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti porodica s djecom i civilnim žrtvama rata.

– Uz ovo, ne treba zaboraviti i konačno reguliranje tzv. socijalnog minimuma, što će konačno otvoriti prostor pravednijem sistemu i boljem položaju najugroženijih. Nesumnjivo je da unutar institucija imamo stručne ljudi koji su upoznati sa materijom, koji znaju šta su funkcionalna rješenja. Međutim, potrebno je da politika, kroz izvršnu i zakonodavnu vlast, preuzme odgovornost i pokrene neka teška pitanja kakva su ova o kojima smo danas razgovarali – kazao je Gratz, saopćila je Naša stranka.

 

Trafika|Ba