General Mašović sa visokim predstavnicima britanske vojske

VCDS with Lt Gen Senad Masovic, Chief of the joint Staff for Bosnia and Herzegovina at a meeting in the Ministry of Defence

Ministarstvo odbrane i Oružane snage Velike Britanije će nastaviti pružati podršku Oružanim snagama BiH i aktiviranju MAP-a kao preduslova za dalji put Bosne i Hercegovine ka evroatlantskim integracijama, istaknuto je u Londonu, tokom susreta načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnika Senada Mašovića sa visokim vojnim predstavnicima ove zemlje.  

Delegacija Oružanih snaga BiH koju predvodi načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović od 18. do 21. 09. 2018. godine boravi u prvoj službenoj posjeti Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Tokom posjete, u odsustvu načelnika Generalštaba Oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske general Sir Nicholasa Patrick Cartera, general Mašović se sastao sa njegovim zamjenikom general Sir Gordonom Kenneth Messengerom.

Tom prilikom razgovarano je o proširenju bilateralne vojne saradnje i jačanju podrške Velike Britanije Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH u narednom periodu.

Buduća saradnja, između ostalog, bit će usmjerena na realizaciju novih projekata u oblasti školovanja i kursiranja pripadnika oficirskog kora OS BiH na visokim vojnim ustanovama u UK, te pomoći u obuci podoficira i procesu izgradnje novog podoficirskog kora. Saradnja će se nastaviti i u izvođenju zajedničke obuke i vježbi pripadnika dvije vojske u cilju unapređenja ukupnih kapaciteta i sposobnosti OS BiH. Britanska strana je spremna i da pored trenutnog angažmana u unapređenju infrastrukturnih objekata sanitetske službe OS BiH pruži pomoć za dodatno unapređenje ove službe, ali i drugih oblasti koje doprinose modernizaciji OS BiH.

General Mašović se i ovom prilikom zahvalio na pomoći koju su MO i OS Velike Britanija dosada pružale u realizaciji brojnih uspješnih projekata saradnje, kao što su projekat odabira i obuke mladih oficira OS BiH, podrška funkcionisanju Centra za obuku za operacije podrške miru (COOPM) u Butmiru i niz drugih projekata.        

Tokom susreta general Mašović je prezentovao aktuelno stanje, težišne aktivnosti i operacije OS BiH u zemlji i inostranstvu, s posebnim naglaskom na aktivnosti i učešće pripadnika Oružanih snaga BiH u UN i EU misijama i operacijama podrške miru u Afganistanu. Prezentovao je i druge aktivnosti koje OS BiH preduzimaju u cilju ispunjavanja obaveza i preduslova za pristup MAP-u, kao što su operacije deminiranja u BiH,  aktivnosti pomoći civilnim strukturama u slučaju prirodnih nepogoda i nesreća, te aktivnostima koje vode jačanju sposobnosti i kapaciteta OS BiH po NATO konceptu operativnih sposobnosti.

U razgovoru je posebno istaknuta važnost što bržeg aktiviranja BiH u Akcijskom planu za članstvo u NATO (MAP) koji vodi daljem napretku države Bosne i Hercegovine i boljem životu svih građana BiH, ali i uspješnijem procesu modernizacije te unapređenja mogućnosti i kapaciteta  njenih oružanih snaga.

Nakon ovog sastanka, general Mašović se susreo sa ministrom za odbrambene vojne i civilne snage UK i dužnosnikom Britanskog parlamenta gospodinom Tobias Ellwoodom.

Kako si istakli britanski predstavnici, cilj UK u BiH je pomoć Bosni i Hercegovini u razvoju stabilne, suverene i demokratske države, kroz doprinos reformi i modernizaciji OS BiH i drugih institucija u BiH koje učvršćuju nacionalnu sigurnost omogućavajući BiH da zauzme svoje mjesto u evroatlantskim integracijama.

U okviru posjete potpisan je Sporazum o bilateralnoj vojnoj saradnji između Bosne i Hercegovine  i UK Velike Britanije i Sjeverne Irske kojeg su potpisali vojni ataše BiH u UK brigadir Nedžad Sadiković i vojni ataše UK u BiH pukovnik Jonathan Williamson.

Tokom boravka, general Mašović se susreo i sa ambasadoricom BiH u UK Velike Britanije i Sjeverne Irske Valentinom Marinčić, te je i ovom prilikom potvrđena potreba jačanja civilno-vojne saradnje, kao i intenziviranja zajedničkog djelovanja u tom cilju.    

Takođe, tokom posjete delegacija Oružanih snaga BiH imala je i druge bilateralne sastanke  i aktivnosti sa visokim vojnim predstavnicima UK. U sastavu delegacije Oružanih snaga BiH bili su i brigadiri Edin Fako i Milan Mrđa, te vojni ataše BiH u UK brigadir Nedžad Sadiković.