„Facebook marketing – tajne za male biznise“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa USAID/Sida FARMA projektom, organizira radionice na temu „Facebook marketing – tajne za male biznise“.

Radionice će se održati 09.10.2014. godine u Banja Luci (Inovacioni centar Banja Luka, Dr. Mladena Stojanovića 4, 78000 Banja Luka) i 15.10.2014. godine u Sarajevu (Vanjskotrgovinska komora BiH, Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo).

Radionice su namijenjene poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima iz sektora mljekarstva, voća i povrća i ljekovitog bilja, koji žele da razviju i poboljšaju svoje znanje i vještine u oblasti online marketinga, sa fokusom na korištenje društvenih mreža u svrhu promocije, a prvenstveno Facebook-a.

U posljednjih nekoliko godina digitalni marketing je postao vrlo važan kanal promocije za mala preduzeća, jer nudi široku ponudu povoljnih alata za uspješnu promociju preduzeća prema ciljnim grupama. Facebook predstavlja najatraktivniju društvenu mrežu za promociju malog biznisa u Bosni i Hercegovini, ako se uzme u obzir činjenica da je prema procjenama više od milion korisnika u Bosni i Hercegovini i da taj broj konstantno raste.

Radionica je koncipirana kao interaktivan rad na računarima, nakon koje će kandidati biti osposobljeni samostalno kreirati svoje Facebook stranice i uspješno voditi vlastite promotivne kampanje. Kotizacija za učešće na radionici iznosi 50,00 KM (bez PDV-a) po učesniku, a maksimalan broj učesnika po jednoj radionici je 20. Kotizacija uključuje predavanja, nastavni materijal, ručak i osvježenje.

 

Trafika|Ba|NAP