Evens nagrada za medijsku edukaciju

Fondacija Evens po peti put dodjeljuje nagradu za medijsku edukaciju projektima koji su doprinijeli razvijanju kritičkog stava mladih ljudi od 12 do 18 godina prema medijima.

Za nagradu može biti nominovan svaki evropski projekt koji je omogućio mladim ljudima da propituju, analiziraju i ocjenjuju medije.
Nominacije moraju podnijeti registrovane organizacije, udruženja ili institucije koje se nalaze i djeluju u Evropskoj uniji.
Konkurs je namijenjen projektima koji su se problemom medijske edukacije bavili u kontekstu neformalnog obrazovanja.
Krajnji rok za prijavu na konkurs je 16.8.2016.
Više informacija o uslovima prijave možete pronaći ovdje.