Dodiku prihvatljiva Izjava o principima pristupanja Bosne i Hercegovine EU

Izjava o principima pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji je za nas prihvatljiva i mi ćemo je podržati, izjavio je predsjednik bh entiteta Republika Srpska Milorad Dodik.

U obraćanju poslanicima na posebnoj sjednici entitetskog parlamenta, koja je na njegov zahtjev održava u Banjoj Luci, Dodik je kazao da za RS problem ne predstavlja sadržaj Izjave, nego način njene implementacije.

“Predsjedništvo BiH nije trebalo raditi na Izjavi, jer zbog toga prvi put imamo dokument na osnovu kojeg se u Parlamentu BiH odlučuje o našim nadležnostima. Zato oko Izjave moramo imati jasnu poziciju kako ne bismo dozvolili da ona bude osnov nove prakse ili pokušaja prenosa nadležnosti”, naveo je Dodik.

Ponovio je da i dalje smatra da “izjavu nije sačinilo Predsjedništvo BiH, već da je ona napisana u kancelarijama Evropske unije i samo članovima Predsjedništva dostavljena da se o njoj izjasne”.

Kazao je da RS podržava da “BiH uputi aplikaciju za sticanje kandidatskog statusa za članstvo u EU i da nije protiv evropskih integracija” .

Istovremeno je i ustvrdio da su uslovi koje BiH treba ispuniti na svom putu ka Evropskoj uniji sadržajem ove Izjave “sada pooštreni u odnosu na raniji period kada se to uslovaljavalo samo provođenjem presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci i usvajanjem mehanizma koordinacije”.

 

Trafika|Ba|AA