Data saglasnost za razrješenje nadzornih odbora Aluminija i Elektroprivrede HZ HB

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici donijela odluku o usvajanju Programa utroška sredstava “Subvencije javnim preduzećima – konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH”, na osnovu koje će za izmirenje obaveza za penzijsko-invalidsko osiguranje i obaveza po osnovu poreza na plaću rudnicima uglja u FBiH i Rudnicima boksita d.o.o. Posušje biti izdvojeno 20.000.000 KM.

Razmatrano je stanje u šest kompanija koje su u potpunom ili djelimičnom državnom vlasništvu te doneseni zaključci koji se odnose na Hidrogradnju, Pretis, Rudnik Kreka i Željeznice Federacije BiH. Većinom glasova suzdržani su bili ministri iz Demokratske fronte, donesene su odluke o davanju prethodnih saglasnosti za razrješenje dužnosti, zbog gubitka povjerenja dioničara, članova nadzornih odbora Aluminija i Elektroprivrede HZ HB, kao i za imenovanje privremenih članova ovih odbora na period do tri mjeseca. Konačne odluke o ovome donijet će skupštine ovih kompanija.

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanje građana u postupku privatizacije, a izmjena se odnosi na rok za kupnju stanova na kojima postoji stanarsko pravo koji je s 30. juna 2015. produljen do 30. juna 2017. godine.

Sjednici Vlade su nakon dužeg vremena prisustvovali i ministri iz HDZ-a BiH. SDA, DF i HDZ BiH duže vrijeme nisu mogli postići saglasnost u vezi sa načinom provođenja uredbe o vršenju ovlaštenja u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom u FBiH zbog čega ministri iz HDZ-a jedno vrijeme nisu prisustvovali sjednicama.

Trafika|Ba|Agencije