Danas vjernici završavaju sveto putovanje

Više od dva miliona vjernika iz cijelog svijeta obavilo je petu islamsku dužnost – hadž, čime su dobili zvanje hadžije, među kojima su brojni Bosanci i Hercegovci.

Hadžije su jučer boravile na Arefatu, a sinoć su obavili i obrede na Muzdelifi, gdje su obavili molitvu i sakupljali kamenčiće kojima će simbolično gađati šejtana na Mini.

Putevi između Kabe, Arefata i Muzdelife preplavljeni su hadžijama u bijelim ihramima. Već od ponoći su hadžije počele pristizati na Minu, a potom idu prema Kabi, gdje obavljaju još jedan od osnovnih obreda hodočašća – tavaf.

Nakon tavafa, vjernici se briju i skidaju ihrame, te tako stiču zvanje hadžije.

 

Trafika|Ba|NAP