CVIJANOVIĆ: Od aktivnosti svih nivoa vlasti u BiH na Reformskoj agendi zavisi kolektivni uspjeh

Predsjednica Vlade RS Željka Cvijanović istaknula je da predložena Ekonomska politika tog bh. entiteta za 2016. sadrži mjere koje je neophodno preduzeti u realnom sektoru te druge zadatke koje stoje pred izvršnom vlašću, kao i one sadržane i u Reformskoj agendi.

– Od aktivnosti svih nivoa vlasti na realizaciji Reformske agende zavisi kolektivni uspjeh u ispunjenu postavljenih zadataka –  istakla je Cvijanović na početku drugog dana zasjedanja posebne sjednice Narodne skupštine RS-a.

Kao jedan od izazova navela je prilagođavanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH s EU, u smislu prihvatanja koncepta tzv.tradicionalne trgovine.

Potvrdila je da očekuje usvajanje novog zakona o radu u RS, te navela da je entitetska vlada pokazala dosta strpljenja da se zadrži dijalog između socijalnih partnera, ali da sve nije dalo željeni rezultat zbog narušenih odnosa sindikalaca i poslovne zajednice.

-Rješenja u novom zakonu su daleko bolja od postojećih, kao i onih u Zakonu o radu u FBiH – ustvrdila je entitetska premijerka.

Osvrnula  se na kritike poslanika opozicije na Ekonomsku politiku, te istaknula da nije tačno da je predložena Ekonomska politika „spisak lijepih želja“.

Poslanici su nakon završnog izlaganja entitetske premijerke o predloženoj Ekonomskoj politici RS-a za 2016. počeli raspravu o budžetu RS-a za narednu godinu.

Ukupna budžetska sredstva planirana su u iznosu od tri milijarde i 127 miliona KM, što predstavlja uvećanje od milijardu i 43,9 miliona KM, odnosno 50,1 posto u odnosu na sredstva planirana rebalansom budžeta za ovu godinu.

Razlog za uvećanje budžetskog okvira je prelazak Fonda PIO na trezorski način poslovanja, odnosno isplate penzije u RS-u putem trezora.

 

Trafika|Ba