Civilna zaštita upozorila: Odmah se spremiti za obilne sniježne padavine

Kantonalna uprava civilne zaštite KS izdala je upozorenje građanima, a u kojem se traže da se odmah spreme za nastupajuće vrmeneske neprilike.

– S obzirom da se u narednom vremenskom periodu, prema vremenskim prognozama od nekih meteoroloških stanica očekuje obilnije sniježne padavina, koje će zahvatiti pojedina područja Balkanskog poluostrva, upozoravamo sva pravna i fizička lica da ODMAH u skladu sa svojim nadleţnostima, kao i obavezama, preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od sniježnih padavina – kažu iz Civilne zaštite.

Pod ovim se podrazumjevaju pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene snijeţne padavine jer će se tako stvoriti pretpostavke za efikasniji i brţe reagovanja svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na sve buduće potencijalne izazove i prijetnje, a samim tim će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i brojne povrede i ljudske žrtve.

– Imajući u vidu, da se prema navedenim prognozama očekuje velika visina sniježnog pokrivača, koji može izazvati najviše problema u saobraćaju, posebno apelujemo na nadleţne organe u općinama i Kantonu da provjere spremnost pravnih lica s kojima su potpisali ugovore za zimsko odrţavanje puteva, da li ista imaju dovoljan broj mašina i drugih sredstava da na vrijeme reaguju na potencijalno moguće obilnije sniježne padavine – dodali su iz Civilne zaštite.

 

Trafika|Ba