CCI: Formirajte konačno vlast, počnite raditi i dajte građanima razloga za optimizam

Na početku novog saziva vlasti, ovoj zemlji potreban je optimizam, ali da bi ga građani osjetili moraju vidjeti drugačiji odnos vlasti prema svojim obavezama od dosadašnjeg, stav je Centara civilnih inicijativa (CCI).

Na današnjoj konferenciji za medije predstavnici CCI-a Lejla Deronja-Suljić, konsultantkinja za monitoring Parlamenta FBiH, Majda Behram-Stojanov, glasnogovornica CCI-a, te Denis Telić, konsultant za monitoring rada Vlade FBiH, prezentirali su rezultate monitoringa rada Vlade i Parlamenta FBiH od 12.oktobra do 31. decembra 2014. godine.

Analizirajući postojeće stanje, na konferenciji je naglašeno da i pored upozorenja eksperata da je možda “posljednja slamka spasa” za BiH u vidu pokretanja reformskih procesa, u okviru njemačko-britanske inicijative i Sporazuma za rast i zapošljavanje, bh.političari nastavljaju s neodgovornim bavljenjem samim sobom, umjesto stvarnim problemima zemlje i građana.

– Želja glasača za promjenom u ponašanju političkih aktera na našoj sceni već u startu, pri konstituisanju vlasti, nije uslišena, iako je u jednom trenutku izgledalo da će ovaj put sve proći glatko. Pokazalo se da je optimizam neutemeljen – kazala je Behram-Stojanov i obrazložila da je Predstavnički dom Parlamenta FBiH održao konstituirajuću sjednicu 2.decembra 2014. posljednji dan Ustavom propisanog roka, a Dom naroda je konstitutivnu sjednicu započeo tek 15. januara ove godine, dok je “predsjedništvo” Federacije imenovano tek u drugoj sedmici februara.

Prema CCI-u, neprimijećeno prolazi poražavajući podatak o niskom broju žena u Federalnom parlamentu, a kako je Deronja-Suljić kazala, to je samo odraz njihovog neravnopravnog položaja u društvu i njegovog konzervativnog, patrijarhalnog karaktera.

Također je istaknuto da se u Parlamentu FBiH u proceduri nalazi značajan broj akata koji čeka na izjašnjenje jednog ili oba doma Parlamenta FBiH, a više od 200 različitih mjera, među kojima je i 87 zakona i tri strategije čeka na odluku jednog ili oba doma, što nameće potrebu za otpočinjanjem intenzivnog rada radi što brže realizacije nagomilanih obaveza.

CCI smatra da je departizacija čitavih segmenata društva, s akcentom na potrebu da se ljudi zapošljavaju na osnovu znanja i sposobnosti, a ne partijske pripadnosti, ključna za njegovo ozdravljenje u cijelosti, ali da stanje u oblasti zapošljavanja, odnosno enormna nezaposlenost, ostaje do kraja mandata još aktuelne vlade i to je njen ključni neuspjeh.

Predstavnici CCI- su izrazili nadu da će na političkoj sceni biti kompletni ljudi na odgovornim mjestima, koji posvećeno rade na rješavanju zaista najznačajnijih problema građana i da će vidjeti promjene i to suštinske i brze.

Zaključeno je da je u ovom trenutku potrebno, prije svega, hitno dovršiti proces konstituiranja vlasti i uspostaviti vlast, poštujući zakone, propisane procedure i demokratsku praksu zemalja EU, a potom odgovorno pristupiti poslu, odgovoriti na ukazano povjerenje građanima intenzivnom dinamikom zasjedanja i realizacije akata.

 

Trafika|Ba