BISIĆ: BiH prva koja ima evropske standarde u Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija pritvora i drugih mjera

Bosna i Hercegovina je prva zemlja u Evropi koja je u potpunosti u svoj zakonodavni okvir ugradila sve evropske preporuke kada je riječ o državnom Zakonu o  izvršenju krivičnih sankcija pritvora i drugih mjera.

Ovo je danas pored ostalog istakao pomoćnik ministra pravde BiH Mustafa Bisić govoreći na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“ na temu “Kakva je pravna sigurnost u BiH u izvršenju krivičnih sankcija?”.

“Na sesiji smo pokušati pokazati trenutni sistem izvršenja krivičnih sankcija na nivou BiH i tom prilikom ističem da sama tema sesije govori o pravnoj sigurnost zakonskog sistema koji predstavlja skup pravnih propisa i osnovni cilj im je da omoguće održavanje ravnoteže zajedničkog života zatvorske ustanove u cilju da tretman resocializacije bude uspješan”, rekao je Bisić.

Prema njegovim riječima, za pravnu sigurnost može se reći da je to stanje u državi koje omogućava efektivnu i kvalitetnu zaštićenost države i njenih građana od svih nedopuštenih radnih akata pojedinaca ili grupa.

“Često sa teoretskog aspekta kažemo da je prava sigurnost jedna dinamička kategorija, posmatrana sa subjektivnog i objektivnog stanovništva. Sa tog subjektivnog pravna teorija ukazuje da se može posmatrati kao opća i posebna”, dodao je Bisić.

BiH je 2005. godine, istakao je Bisić, donijela Zakon o izvršenju krivičnih sankcija pritvora i drugih mjera prateći reformu sudskog sistema na nivo države, formiranjem Tužilaštva BiH i Suda BiH i donošenjem krivičnog zakona.

“Stvorila se potreba za zakonom koji predstavlja drugi stub u izvršenju krivičnih sankcija. Ističem da su u međuvremenu izvršene izmjene i dopune usklađujući zakon sa najnovijim evropskim standardima. U međuvremenu smo i 2013. godine izvršili izmjene i dopune navedenog zakona sa 41. pravnom normom gdje smo ugradili posljednje izmjene zatvorskih standarda i preporuke Vijeća Evrope. Mogu reći da smo možda trenutno prva zemlja u Evropi koja je u potpunosti u svoj zakonodavni okvir ugradila sve te evropske preporuke”, kazao je pomoćnik ministra pravde BiH dodajući kako je zakon za prekršajni tekst u Parlament BiH, dodavši:

“Tako da će sistem izvršenja krivičnih sankcija biti zaokružen za 270. pravnih normi koji regulišu život pritvorenika i zatvorenika, uz napomenu da zakon daje ovlaštenje ministru pravde da donese 40. podataka. Mogu istaći da navedeni zakon sadrži norme koje regulištu ljudska prava zatvorenika”.

Bosna i Hercegovina, kako je istakao Bisić, posjeduje human zatvorski sistem čiji je osnovni cilj ljudsko poštivanje, poštivanje ljudskog dostojanstva i očuvanje tjelesnog i duhovnog zdravlja što za rezultat ima da počinilac krivičnog djela sa izdržavanja kazne zatvora bude korisni građanin demokratskog društva.

“Cilj kazne nije zastrašivanje već preodgoj u skladu sa savremenim metodama”, zaključio je Bisić.

 

 

Trafika|Ba|AA