BH GAS: Ako ne bude uplaćen dug, 23. februara obustava isporuke gasa Sarajevogasu

Ukoliko Kantonalno javno komunalno preduzeće Sarajevogas ne izmiri obaveze plaćanja duga prema kompaniji BH Gas u iznosu 31.955.171,56 KM do 20. februara, BH-Gas će 23. februara u potpunosti obustaviti isporuku gasa prema tom kantonalnom javnom komunalnom preduzeću, navedeno je u zaključku Vlade FBiH koji je dostavljen BH Gasu.

Naime, na 151. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 10. februara, Vlada je prihvatila Informaciju o dugu KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo prema privrednom društvu BH Gas d.o.o. Sarajevo.

“Jučer poslijepodne na adresu BH-Gasa stigao je zaključak Vlade Federacije BiH u kojem stoji sljedeće: Vlada Federacije BiH zadužuje BH Gas da pošalje pismo upozorenja Vladi Kantona Sarajevo i KJKP Sarajevogas, da ukoliko Sarajevogas ne izmiri obaveze plaćanja prema BH-Gasu u potpunosti obustaviti isporuku gasa prema Sarajevogasu“, navedeno je iz BH Gasa.

 

 

Trafika|Ba