Beč: 97% ljudi rado živi u austrijskoj prijestolnici

Prema najnovijem istraživanju koje je sproveo Grad Beč u saradnji sa Institutom za sociologiju Univerziteta u Beču o temi kvaliteta življenja, 97 posto Bečlija žive „vrlo rado“ ili „rado“ u glavnom gradu Austrije.

U sklopu studije ispitano je 8.400 osoba u periodu od oktobra 2012. do juna 2013. godine.

Ispitanici se u sklopu istraživanja nisu izjasnili samo po pitanju ukupnog kvaliteta življenja, već su i odgovarali na pitanja vezana za tržište rada, izbor kulturnih i rekreativnih sadržaja, učestalost društvenih kontakata i zdravstvene ustanove.

Rezultati su gotovo u svim aspektima života ostali nepromijenjeni ili su se popravili.

Građani su se nešto negativnije izjasnili po pitanju stambenog tržišta, javnog saobraćaja i školske ponude.

Prema aktuelnoj studiji mnogi ispitanici smatraju da je danas teško naći stan u Beču. Dok je 2008. godine čak 67 posto ljudi izrazilo zadovoljstvo stambenom situacijom, danas je samo 55 posto građana zadovoljno ovim aspektom.

Razlog tomu je stalni porast broja stanovnika, zbog čega je i ponuda sužena.

Kulturnom ponudom su Bečlije izuzetno zadovoljne, a interesantno je da uprkos ekonomskoj krizi čak 52 posto smatra da imaju siguran posao. Taj postotak je 2008. godine bio nešto niži i iznosio je 46 posto.

Osim toga građani su vrlo zadovoljni i zdravstvom, javnom sigurnošću kao i kvalitetom okoliša. Kako bi se održao visok kvalitet življenja, Grad planira investicije u oblasti javnog saobraćaja, subvencionirane stanogradnje i školstva, saopćio je Compress Sarajevo, Kontakt biro Grada Beča.

 

Trafika|Ba|Agencije