ANALIZA FIZIČARA: Čemu su služili prahistorijski blokovi u Visokom

Beogradski fizičar prof.dr. Ljuba Ristovski analizirao je snimke mega-keramičkih blokova “K-1” i “K-2” u Podzemnom labirintu Ravne.

Naime, njih je tehnikom polikontrastne interferentne fotografije (PIP) snimio u septembru 2014. tehničar Sasa Nadjfeji.

Ovo predstavlja kontinuitet snimanja Bosanske doline piramide ovom tehnikom u proteklih šest godina (2008.-2014.). Analiza profesora Ristovskog se fokusira na nevidljive frekvencije sunčevog spektra sa površine objekata.

To su niskofrekventno infracrveno zračenje i visokofrekventno ultraljubičasto zračenje. Mega-keramički blok “K-1” pokazuje pojačano prisustvo niskofrekventnog (crvenog) zračenja za koje je poznato da ima veliku dubinu prodiranja u ljudsko tijelo te pozitivno utiče na cirkulaciju krvi.

To je razlog što je ovaj blok najvjerovatnije imao terapijski karakter. S druge strane, mega-keramički blok “K-2” sadrži visoko-frekventno zračenje (tamno-plave oblasti). Djeluje direktno na ćelije dermisa i njihove komponente. Visokofrekventna zračenja mogu utjecati i na psihička stanja i to otvara prostor djelovanja šamana u blizini ovog bloka.

 

Trafika|Ba